İşyeri Hekimi Hizmeti

İşyeri Hekimi Hizmeti

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;

Rehberlik
Risk değerlendirmesi,
Sağlık Gözetimi,
Eğitim,
Bilgilendirme ve Kayıt,

Atakent Mh 222. Cd. Kaya Kardeşler Petrol İş Merkezi B blok 9/1 No:17 Küçükçekmece/İstanbul
0212 470 70 71 - 0212 470 70 20( fax) info@istikrarosgb.com