Çalışan Temsilcisi Seçiminin Esasları

Çalışan Temsilcisi Seçiminin Esasları

Bu tebliğ çalışan temsilcisinde aranan niteliklere açıklık getiriyor. Buna göre bir çalışanın, çalışan temsilcisi olabilmesi aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekiyor:

İş yerinin tam süreli daimi çalışanı olması
En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması
En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması
İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı ise şirketin toplam çalışan sayısına göre değişiyor olup aşağıdaki gibidir:

İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir
Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki
Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç
Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört
Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş
İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı

Seçim mi? Atama mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, çalışan temsilcisinin seçimle işbaşına getirileceği ama seçim yapılamayan durumlarda atama yapılabileceğini belirtiyor. Fakat hangi durumlarda seçim yapılamamış sayıldığı belirtilmiyordu. Bu tebliğ bu konuya açıklık getiriyor:

“İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından gerekli niteliklere uygun çalışan bir kişiyi görevlendirir.”

Çalışan Temsilcisi Seçimi Nasıl Kayıt Altında Tutulacak?

Yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenmesi gerekiyor. Bu tutanakta işveren veya vekilinin ve seçimde görevlendirilen çalışanların imzası olması gerekiyor.

Çalışan Temsilcisinin Görev Süresi Nedir?

Seçimler 5 yılda bir tekrarlanır. Seçilen çalışan temsilcisinin görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir.

Atakent Mh 222. Cd. Kaya Kardeşler Petrol İş Merkezi B blok 9/1 No:17 Küçükçekmece/İstanbul
0212 470 70 71 - 0212 470 70 20( fax) info@istikrarosgb.com